nadafitt

Jesen Meni

CHF 35

U ovom Jesenji Meni dobijate sledeće:

  • 63 nova recepta
  • Bonus recepti
  • Recepti su sa izračunatim kcal i nutritivnim vrednostima
  • Mini vodič kroz pravilnu ishranu

You may also like

Recently viewed